RESOLUCIÓN DAS SUBVENCIONS A ENTIDADES DEPORTIVAS DA XUNTA DE GALICIA

deportegalego

Publicada na páxina web da Secretaría Xeral para o Deporte a listaxe coas subvencións a entidades deportivas convocadas por Resolución do 5 de novembro de 2016 (a listaxe está todavía pendente de publicación no Diario Oficial de Galicia).

Podes acceder a listaxe eiquí.

Xunto coa listaxe de subvencións concedidas, as denegadas e as solicitudes excluídas, hai dispoñible unha guía de axuda para facilitar o proceso de solicitude de abono da subvención, así como os enlaces aos anexos requiridos para a súa xustificación.

 O prazo para solicitar o cobro e xustificar a subvención concedida será dun mes dende o día seguinte ao da publicación da listaxe definitiva no Diario Oficial de Galicia (probablemente para a vindeira semana) Podes ver toda a información eiquí.